Zostaw nam wiadomość

Co to jest para?

Czyszczenie parowe - szybko, dokładnie, łatwo!

Czyste maszyny i systemy zapewniają płynne procesy produkcyjne, poprawiają jakość produktów i skracają przestoje. W procesie produkcyjnym olej oraz inne środki smarne i konserwujące, a także wszelkiego rodzaju pozostałości produkcyjne osadzają się na instalacjach i elementach obrabianych, wiążą kurz i brud lub gromadzą się w trudno dostępnych miejscach.

 

Mechaniczne usuwanie takich zanieczyszczeń jest często uciążliwe i skomplikowane, zwykle czasochłonne, a czasem całkowicie niemożliwe. Inaczej jest w przypadku technologii parowej. Prawie do każdego punktu maszyny lub przedmiotu obrabianego można dotrzeć za pomocą pary, jakość czyszczenia jest wszędzie stała, a zapotrzebowanie na chemiczne środki czyszczące jest minimalne.

Co to jest para?

Widoczne wilgotne opary wytwarzane przez podgrzewanie cieczy, zwłaszcza wody. Jeśli chodzi o czyszczenie parą, rozróżniamy „nasyconą wilgotną parę” i „nasyconą suchą parę”:

Nasycona para wilgotna to stan, w którym ciecz jest stabilna między postacią ciekłą i gazową. W tym stanie nadal obecne są mikrokropelki wody. Nasycona wilgotna para wodna jest produkowana np. w kotłach, które wytwarzają parę w temperaturze 140 – 165°C, natomiast ciśnienie w kotle wynosi od 6 do 10 bar. Tutaj udział istniejących mikrokropelek wody wynosi ok. 5%.

Natomiast para sucha nasycona wytwarzana jest w kotłach w temperaturach >180°C i ciśnieniu 10-12 bar. Para jest w dużej mierze uwolniona od mikrokropelek.

Wysoka temperatura pary w połączeniu z pozostałymi mikrokropelkami wody zrywa wiązanie molekularne między brudem a czyszczoną powierzchnią. To nie tylko usuwa brud, ale także zabija bakterie i mikroorganizmy. W przypadku ekstremalnych i uporczywych zabrudzeń można na krótko dodać do pary środek czyszczący, aby przyspieszyć i ułatwić proces.

Największe zalety czyszczenia suchą parą

Dzięki szokowi termicznemu para w czyszczeniu suchą parą ma charakterystyczne właściwości odkażające, dzięki czemu może zabijać mikroorganizmy i bakterie.

 

Absorpcja mikrokropelek wody w połączeniu z ciśnieniem zapewnia wysoką moc czyszczenia.

Wysoka temperatura

Wysoka temperatura przerywa wiązanie molekularne między brudem a czyszczoną powierzchnią. To nie tylko usuwa brud, ale także zabija bakterie i mikroorganizmy. Wysoka temperatura sprzyja również reakcjom chemicznym. Oznacza to drastyczną redukcję środków czyszczących i skrócenie czasu pracy.

Wilgoć

Woda jest naturalnym rozpuszczalnikiem. Mikrokropelki wody pomagają usunąć brud z powierzchni i zapobiegają jego rozprzestrzenianiu się w powietrzu.

Ciśnienie

Ciśnienie optymalizuje wyniki uzyskane dzięki wysokiej temperaturze i wilgotności.

Porównanie z konwencjonalnymi metodami czyszczenia

Czyszczenie konwencjonalne

Usuwanie zanieczyszczeń

Czyszczenie wstępne

Czyszczenie/mycie

Płukanie

Suszenie

Dezynfekcja

Zużycie wody konwencjonalnej maszyny strumieniowej: 1500/ 2000 litrów/ godzinę.

Czyszczenie suchą parą nasyconą

Usuwanie zanieczyszczeń

Czyszczenie tylko parą lub parą/ wodą/ środkiem czyszczącym

Suszenie przez usuwanie wody lub absorpcję

Zużycie wody wytwornicy pary: 10 litrów/godz.