Zostaw nam wiadomość

Pasywacja parą

Pasywacja parowa to proces elektrochemiczny, który może spowolnić lub nawet całkowicie zahamować reakcję korozji metali.

 

Zjawisko to polega w zasadzie na wytworzeniu cienkiej warstwy ochronnej (składającej się z produktów korozji, z substancji obecnych w agresywnym środowisku lub z tlenu zaabsorbowanego na powierzchni metalu), która całkowicie przylega do tej części powierzchni, która ma kontakt z agresywnym środowiskiem (np. woda lub powietrze). Aby proces pasywacji mógł zajść, warstwa ochronna musi być „zwarta”, tj. gęsta i niezbyt porowata, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się środka utleniającego (głównie tlenu).

 

Również tutaj, podobnie jak w przypadku fosforanowania parą, środek pasywujący można nanosić na powierzchnię razem z parą suchą lub nasyconą, co określa się mianem pasywacji parowej.

 

Generatory pary REA STEAM CLEANING są zatem praktycznym, szybkim i ekonomicznym rozwiązaniem do pasywacji powierzchni.